SOUTH KARIMGANJ DEV. BLOCK
COMMUNITY INFORMATOINS CENTER
HOME | GP & VILLAGES | GP & AP MEMBER | BLOCK PROFILE | BLOCK AT A GLANCE | STAFFS OF BLOCK | SCHOOL |TELEPHONE | CIC |AGRICULTURE |SCHEMES |IMPORTANT LINKS
 LIST OF THE GRAM PANCHAYAT PRESIDENTS AND THEIR ADDRESS
       
SL. NO. NAME OF G.P. NAME OF THE PRESIDENT FULL ADDRESS
       
1 BAJARGHAT SMTI.PIARA BEGAM VILL-CHANDPUR,P.O.KORNOMODHU
2 SUBHASNAGAR ANIL CHOUDHURY VILL-CHANDPUR,P.O.RAKESHNAGAR
3 SUPRAKANDI SMTI.KALPANA ROY VILL.PINNAGAR,P.OGIRISHGANJ BAJAR
4 BAGBARI ABDUL AZIZ VILL.SURYADAS,P.O.KALIGANJ BAJAR
5 KANISHAIL SARIFNAGAR SMTI.JILIKA BEGAM VILL.PURBO KANISHAIL,P.O.DO
6 SARISHA CHARAKURI SOROJIT KR. DAS VILL-SARISHA,P.OSARISHA
7 BAKARSHAL NAIRGRAM JALAL UDDIN VILL-BAKARSHAL,P.O.JOBAINPUR
8 ANGURA ATAUR RAHAMAN VILL-KABOL,P.O.DUTTA GRAM
9 SINGARIA SMTI.SAIMA BEGAM VILL-BATOIA,P.O.MULLAGANJ BAJAR
10 FARAMPASHA TUNU KHAN VILL-BOIRAGI CHOK,P.O.NILAM BAJAR
11 FOTEPUR HAJI MOKLISUR RAHAMAN VILL-FOTEPUR,P.O.CHATAL
12 MANASANGAN SMTI.NEHAR BEGAM CHOUDHURY VILL-ROUT GRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
13 KEUTKUNA ABDUL SALAM VILL-ALAM KHANI,P.O.NILAM BAJAR
14 KRISNA NAGAR SMTI .RENU BIBI VILL-KRISHNANAGAR,P.O.SANIBARI BAJAR
15 LONGAI GHAT PIJUSH KANTI BISWAS VILL-INATHPUR,P.O.LONGAIGHAT
16 JATKAPAN BARKATPUR SMTI.PRITI KANA DHAR VILL-JATKAPON,P.O.LALAR CHOK
17 NILAM BAZAR SAMSUL BARI CHOUDHURY VILL-BORBARI,P.O.NILAMBAJAR
18 PIRERCHOK JOBA RANI NAMASUDRA VILL-DOIABASANA,P.O.KALIGANJ BAJAR
19 JANAKALYAN ABDUL KARIM VILL-RANIRPAR,P.O.JANAKALYAN BAJAR
20 KALIGANJ ABDUL BARI VILL-KHAGKANDI,P.O.KALIGANJ BAJAR 
21 SRIMANTA KANISHAIL BIDU BHUSAN DAS VILL-SRIMANTA KANISHAIL,P.O.SHIBERCHOK
       
LIST OF THE ANCHALIK PANCHAYAT ( A. P. ) MEMBERS AND THEIR ADDRESS
       
SL. NO. NAME OF THE G.P. NAME OF THE A.P. MEMBERS FULL ADDRESS
       
1 BAJARGHAT SHUBROJIT PAUL CHOUDHURY VILL-BAJARGHAT,P.O.-KORNOMODHU
2 SUBHASNAGAR SMTI.ARCHANA SUKLOBAIDYA VILL.MODANMOHAN,P.O.MODANMOHAN
3 SUPRAKANDI HORENDRA SARKAR VILL-BOJENDRA NAGAR,P.O.GIRISHGANJ BAJAR
4 BAGBARI KHITISH NAMASUDRA VILL-SHYAMNAGAR,P.O.DO.
5 KANISHAIL SARIFNAGAR SMTI.FARHANA BEGAM VILL.KANISHAIL ,P.O.KANISHAIL
6 SARISHA CHARAKURI SMTI.DHIRA NAMASUDRA VILL-BHATGRAM,P.O.SILCHAR ROAD
7 BAKARSHAL NAIRGRAM NAJMUDDIN VILL-BAKARSHAL,P.O.JOBAINPUR
8 ANGURA ASHIS PAUL VILL-TIKORPARA,P.O.DUTTA GRAM
9 SINGARIA DIPAK RANJAN DEB VILL-BATOIA,P.O.MULLAGANJ BAJAR
10 FARAMPASHA SAHAB UDDIN VILL-TOKIPUR,P.O.KAISTOGRAM
11 FOTEPUR HAJI FARUK UDDIN VILL-FOTEPUR,P.O.CHATAL
12 MANASANGAN ABDUL JALIL VILL-KANGTER,P.O.JODUTILLA
13 KEUTKUNA ALAL UDDIN VILL-ALAM KHANI,P.O.NILAM BAJAR
14 KRISNA NAGAR ABDUL HOQUE VILL-BASBARI,P.O.JALAL NAGAR TEA
15 LONGAI GHAT NANDA ADHIKARI VILL-DHIRPARA,P.O.KORNOMODHU
16 JATKAPAN BARKATPUR SMTI.JALIKA BEGAM VILL-BORKATPUR,P.O.BORKOTPUR
17 NILAM BAZAR SMTI.NANDA CHAKROBORTY VILL-HALGHAT,P.O.NILAMBAJAR
18 PIRERCHOK RATNA BALA BISWAS VILL-DOIABASANA,P.O.KALIGANJ BAJAR
19 JANAKALYAN KADIR AHMED VILL-TALTOLA,P.O.JANAKALYAN BAJAR
20 KALIGANJ SMTI.RESHMA BEGAM VILL-GHURARDHAP,P.O.KALIGANJ BAJAR
21 SRIMANTA KANISHAIL ABDUL RAHIM VILL-RATAN PUR,P.O.SHIBERCHOK
       
THE NAME OF THE A.P. PRESIDENT IS : Ratna Bala Biswas, VILL. Doiabasana,P.O.Kaliganj Bajar
       
           
LIST OF THE ZILA PARISAD MEMBERS ( Z. P. M. )
       
SL. NO. NAME OF THE G.P. NAME OF THE Z. P. M. FULL ADDRESS
       
1 BAJARGHAT ABDUL AZIZ VILL-KANISHAIL,P.O.KANISHAIL
2 SUBHASNAGAR AFIA BEGAM VILL-CHOIKUT,P.O.KALIGANJ BAJAR
3 SUPRAKANDI RADHESHYAM BISWAS VILL-KAMAEGRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
4 BAGBARI AFIA BEGAM VILL-CHOIKUT,P.O.KALIGANJ BAJAR
5 KANISHAIL SARIFNAGAR ABDUL AZIZ VILL-KANISHAIL,P.O.KANISHAIL
6 SARISHA CHARAKURI ABDUL AZIZ VILL-KANISHAIL,P.O.KANISHAIL
7 BAKARSHAL NAIRGRAM RADHESHYAM BISWAS VILL-KAMAEGRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
8 ANGURA AZIJUR RAHAMAN TALUKDAR VILL-FAROMPASHA,P.O.NILAMBAJAR
9 SINGARIA ABU BAKKAR SIDDEQUE VILL.NABIPUR,P.O.BAROIGRAM
10 FARAMPASHA AZIJUR RAHAMAN TALUKDAR VILL-FAROMPASHA,P.O.NILAMBAJAR
11 FOTEPUR RADHESHYAM BISWAS VILL-KAMAEGRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
12 MANASANGAN AFIA BEGAM VILL-CHOIKUT,P.O.KALIGANJ BAJAR
13 KEUTKUNA AZIJUR RAHAMAN TALUKDAR VILL-FAROMPASHA,P.O.NILAMBAJAR
14 KRISNA NAGAR SMTI.NEHARUNNECHA BEGAM VILL-RANIGRAM,P.O.JALAL NAGAR TEA
15 LONGAI GHAT ABDUL AZIZ VILL-KANISHAIL,P.O.KANISHAIL
16 JATKAPAN BARKATPUR RADHESHYAM BISWAS VILL-KAMAEGRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
17 NILAM BAZAR AZIJUR RAHAMAN TALUKDAR VILL-FAROMPASHA,P.O.NILAMBAJAR
18 PIRERCHOK RADHESHYAM BISWAS VILL-KAMAEGRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
19 JANAKALYAN RADHESHYAM BISWAS VILL-KAMAEGRAM,P.O.KALIGANJ BAJAR
20 KALIGANJ AFIA BEGAM VILL-CHOIKUT,P.O.KALIGANJ BAJAR
21 SRIMANTA KANISHAIL AFIA BEGAM VILL-CHOIKUT,P.O.KALIGANJ BAJAR

HOME | GP & VILLAGES | GP & AP MEMBER | BLOCK PROFILE | BLOCK AT A GLANCE | STAFFS OF BLOCK | SCHOOL |TELEPHONE | CIC |AGRICULTURE |SCHEMES |IMPORTANT LINKS